مطالب اخیر وبلاگ
ادوات مورد نیاز فضای سبز شهری و کاربرد آنها ادوات مورد نیاز فضای سبز شهری و کاربرد آنها
وقتی صحبت از مکانیزاسیون به میان می آید اکثر افراد به فکر استفاده از تراکتور سایر ماشین ها و ادوات در انجام کارهای مربوط...
خواندن مطلب
نکات مهم درباره سیستم بهداشتی در ساخت گلخانه نکات مهم درباره سیستم بهداشتی در ساخت گلخانه
بهداشت در گلخانه بسیار مهم است. بهداشت گلخانه باید از طراحی واحد گلخانه و در کل مدت بهره برداری آن در نظر گرفته شود....
خواندن مطلب
نکات مهم در ارتباط با ابعاد گلخانه نکات مهم در ارتباط با ابعاد گلخانه
ارتفاع گلخانه حدود یک سوم عرض گلخانه است. به عنوان مثال ، در گلخانه ای با عرض 6 متر ، ارتفاع گلخانه باید حدود 2 متر باشد...
خواندن مطلب