خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

آیا می توان از جت هیتر در محیط گلخانه استفاده کرد؟

فهرست مطالب

جت هیترها در واقع نوعی از بخاری است که موشکی شکل است و در انواع مختلفی مانند طرح‌های دودکش دار و طرح‌هایی بدون دودکش در دسترس است. جت هیترها از لحاظی سوختی هم با گاز و هم با گازوئیل و همچنین هر دو با هم یعنی بصورت دوگانه سوز نیزکار می کنند و گرما تولید می کنند. جت هیترها دارای اجزایی همچون:  دیگ آتش، مشعل و فن است. در این دستگاه فن در ابتدا و ورودی آن قرار گرفته است که هوای سرد را به درون جت هیتر می کشد. سوخت مصرفی این دستگاه، از راه مجموعه سوخت رسانی ها و همچنین مشعل در داخل کوره دستگاه جت هیتر مشتعل شده و اینگونه گرمای زیادی را تولید می‌کند. دردستگاه های جت هیتر این گرمای تولید شده، به وسیله نیروی پرتابی فن از طریق خروجی جت هیتر به سمت بیرون انتقال می یابد. همچنین هوای سرد کشیده شده بوسیله فن به درون جت هیترگرم‌ می شود و به همراه گرما از جت هیترخارج میشود. قابل ذکر است که قسمتی از این هوا و اکسیژن در جهت سوختن و اتش گرفتن سوخت مصرفی دستگاه استفاده میشود. چراکه بدون وجود اکسیژن سوخت های فسیلی مشتعل نخواهند شد. جت هیترها از لحاظ نصب و راه اندازی، کار بسیار راحت و آسانی است و عملکرد آن به‌صورت خودکار است. به این صورت که با تنظیم کردن ترموستات دستگاه به طور خودکار در هنگام پایین آمدن و کاهش دما، ایجاد حرارت می‌کند. همچنین در هنگام دست‌یافتن به گرمای لازم و کافی دستگاه نیز به‌صورت خودکار و به طور موقتی خاموش می‌گردد.

آیا جت هیترها برای استفاده درگلخانه مناسب هستند؟

باتوجه‌به اینکه در حوزه کشاورزی و کشت محصولات زراعی، در فصول سرد سال کشت بعضی از گیاهان و همچنین محصولات مختلف کشاورزی به شیوة سنتی و طبیعی امکان‌پذیر نمی‌باشد. صاحبان گلخانه یا همان پرورش دهندگان محصولات، با بهره گیری از گلخانه‌ها، شرایط و زمینه مناسب و مساعد را برای کشت محصولات فراهم می‌کند. یکی از اساسی ترین تجهیزاتی که در گلخانه بسیار کاربرد دارد، جت هیترها است. چراکه درفصول سرد سال میبایست گرمای لازم را برای گیاهان فراهم نمود تا محصولات کشت شده بطور سالم و بدون هیچگونه آسیبی رشد و نمو کنند. البته قابل ذکر است که هر نوع جت هیتری برای فراهم سازی گرمای گلخانه‌ها مناسب و مجاز نمیباشدچراکه سلامت و رشد سالم گیاهان و محصولات کشت شده درگروی هوای ‌پاک و سالم و به دور از آلودگی است. در غیر این صورت هم گیاهان آسیب میبینند و هم برای فرد پرورش دهنده ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و دچارخسارت سنگینی می شود. 

بررسی گرمای جت هیتر دودکش دار و جت هیتر بدون دودکش و تاثیرات آن ها در گلخانه

فرایند تولید کردن گرما و حرارت در جت هیترها به ویژه جت هیترهای بدون دودکش بسیار بالا و زیاد است و حدودا همه سوخت را تبدیل به حرارت وگرما می کند. جت هیترها به همراه تولید حرارت و گرما، علاوه بر دی اکسیدکربن آلاینده های پر خطر نیز تولید میکند. از جمله این گازهای سمی و پرخطر میتوان از:گازهای مونواکسیدکربن، آلاینده های گوگردی مانند اکسید نیتروژن و دی اکسیدگوگرد نام برد‌. 
آیا می توان از جت هیتر در محیط گلخانه استفاده کرد؟
 این آلودگی ها و گازهای سمی و بسیار مخرب تاثیرات قابل توجه و بسیار شدیدی بر سلامت گیاهان دارد. میزان غلظت آلاینده های سوخت در دستگاه های جت هیتر بسیار قابل ملاحظه و بالا است، به گونه ای که به غیر از اینکه سلامت گیاهان را به خطر می اندازد، سلامت افراد حاضر در گلخانه را نیز به خطر انداخته و برای آنها نیز مضر است. استفاده از این دستگاه ها در محیط های پوشیده و بسته باعث مسمومیت و خفگی افراد میشود. گرمای حاصل ازجت هیترها معمولا رشد گیاهان گلخانه ای را تحت تاثیرقرارد داده و خسارت سنگینی را بدنبال دارد.

بررسی کردن ‌تاثیر غلظت آلاینده های حاصل ازسوخت بر سلامت گیاهان گلخانه ای

گازوئیل در مقایسه با گاز در زمان سوختن، آلاینده های بیشتری تولید میکند. البته نمیتوان مقدارآلودگی های حاصل از گاز طبیعی یا مایع را در زمان سوختن در دستگاه جت هیتر نادیده گرفت. از جمله خطرناک ترین و مضرترین آلاینده هایی که در جت هیتر تولیدشده و به گلخانه منتقل میشود میتوان به: مونواکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، سولفور دی اکسید و...اشاره کرد. مقدار غلظت کم و متوسط این آلاینده های سمی، برای رشد گیاهان و محصولات بسیار مضر است چه برسد به غلظت شدید آنها که البته و متاسفانه غلظت آن ها در گلخانه بسیارشدید و زیاد است. چنانچه غلظت این گازها در فضای گلخانه‌ها، کم  و پایین باشد گیاهان سبز بطور طبیعی، جذب کردن بیشتر این گازهای سمی را از راه روزنه های خود کنترل و مدیریت می کنند. که قابل ذکر است که سطح واکنش همه گیاهان به این گازهای سمی یکسان و یکی نیست. بعضی ازگیاهان حساسیت بیشتری نسبت به دیگر گیاهان به این آلاینده ها دارند و حتی مقدار غلظت کم، آنها آسیب شدیدی به بافت این گیاهان میرساند. هنگامی که گیاهان و محصولات کشاورزی درمعرض آلودگی قرار میگیرد، مقاومت خود را از دست داده وهمچنین مقاومت کمتری در برابر آفات و سرما پیدا میکنند و میزان آسیب پذیری آنها به شدت بالا میرود. در صورتی که میزان غلظت آلاینده ها و گازهای سمی در فضای گلخانه، زیاد و شدیدباشد بطورحتم تمامی گیاهان و محصولات خشک شده و از بین خواهند رفت.چراکه منافذ بازی‌ که در گیاهان وجود دارد این آلاینده ها را جذب خود میکنند‌ و واردشدن این گازها وآلودگی ها به درون بافت اصلی گیاه، سبب میشود که متابولیسم سلولی گیاه تحت تاثیر قرار گرفته و مختل شود و درنتیجه پس ازآن‌، رشدگیاهان متوقف شده و گیاه با سرعت فراوان پژمرده و از بین میرود. این آلودگی ها با غلظت متوسط، در محیط گلخانه موجب از پا در آمدن گیاه و از بین رفتن آن نمیشود، اما سبب کاهش یافتن شدید فعالیت فتوسنتز در گیاه میشود، که در این صورت فعالیت ریشه گیاه، کمترمیشود و همچنین تعریق گیاه از راه برگ ها و بقیه بخش ها نیز از بین خواهد رفت، سپس بعد از صورت گرفتن این تغییرات، پخش مواد غذایی در قسمت های گوناگون گیاه به خوبی صورت نمیگیرد و باعث میشود که کیفیت و بازدهی گیاهان و محصولات کم شود و دچار افت قابل ملاحظه ای خواهند شد. هنگامی که غلظت این آلاینده ها پایین و کم باشد، در نگاه نخست گیاه درحال رشد است و بسیارشاداب و در سلامت بنظر میرسد اما در واقع مقاومت گیاه و محصولات در مقابل تغییرهای آب وهوایی، دما و رطوبت پایین، شوک های هوایی، آفات و بیماری های گیاهی بسیار کم شده و پایین آمده است. به گونه ای که گیاهان در شرایط عادی، مقاومت بیشتری در مقابل این آسیب ها دارند اما در فضاهایی با غلظت پایین آلودگی، میزان حساسیت گیاه بیشترشده وآسیب پذیری آن‌ نیز بیشتر میشودو در این موقعیت فرد پرورش دهنده گیاهان، حتی با برقرارکردن شرایط مطلوب و متعادل و کنترل آن در محیط کشت، همچنان به میزان بهره برداری مطلوب و مناسب دست نخواهد یافت. بدین معنی که میزان کیفیت و بازدهی گیاهان و محصولات آنگونه که باید باشد نخواهد شد.

آیا می توان از جت هیتر در محیط گلخانه استفاده کرد؟

فواید استفاده ازجت هیتردر محیط گلخانه‌ها

چنانچه محیط گلخانه‌ها، دارای سیستم تهویه مناسبی باشد میتوان با بکارگیری جت هیترهای دودکش دار به تولید گرما در آن محیط پرداخت. مهمترین فواید استفاده ازجت هیترها به شرح زیراست:_قیمت مناسب وپایین: قیمت جت هیترها د رمقایسه با هیترگلخانه ای یا همان هیترآتش درون بسیار مناسب و پایین تر است و از آنجایی که هزینه خرید و راه اندازی کردن آن بسیارپایین است، در محیط های کوچک با سیستم تهویه مناسب، بهترین انتخاب است._راه اندازی جت هیترها بسیار ساده و آسان است._امکان قراردادن جت هیتر بر روی پایه ها در هر مکانی و همچنین وصل کردن آن به سقف وجوددارد._امکان راه اندازی و استفاده از آن با برق شهری نیز وجود دارد._هزینه نگهداری کردن و همچنین سرویس کردن جت هیترها بسیار پایین ومناسب و مقرون به صرفه است.

استفاده از جت هیترگازی در محیط گلخانه

 از آنجایی که سوخت گاز در جت هیترها فقط گازمونواکسید را ازخود تولید می کند، به همین دلیل استفاده کردن ازجت هیترگازی درمقایسه با جت هیترگازوئیلی در فضاهای گلخانه دارای الویت هستند و همچنین خطر کمتری را برای گیاهان و محصولات گلخانه ای به همراه دارد و آسیب کمتری به آنها میرساند. سخن پایانیبطورکلی، فضاوهوای گلخانه میبایست بسیار تمیز و بدون هرگونه آلاینده ای وگازهای سمی باشد تا کیفیت و سلامت محصولات و گیاهان کشت شده پایین نیاید و درسطح خوبی رشد کنند زیرا کمترین آلودگی سبب آسیب رساندن به گیاهان درون گلخانه میشود. 
آیا می توان از جت هیتر در محیط گلخانه استفاده کرد؟
 برای تامین کردن گرما پاک و حرارت مورد نیاز محیط گلخانه که به دور از هر نوع آلودگی باشد بهره گیری از تجهیزات گرمایشی مخصوص گلخانه‌ها بهترین انتخاب و الزامی است و بهتراست از جت هیترها استفاده نشود. درعصر حاضر هیترهای مخصوص گلخانه ای درطرح بخاری های اسپانیایی و کوره هوای گرم طراحی شده است که برای گرمایش محیط گلخانه‌ها بسیارمناسب است و با توجه به ساختاری که این هیترها دارند هیچگونه دود و آلاینده ای که به گیاهان آسیب برساند تولید نمی کنند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فارم صنعت مراجعه کنید.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر