خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

بهترین شیر برقی آب کدام است؟

فهرست مطالب

شیر برقی شیری نامیده می شود که با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی کار می کند. شیر برقی یا سلونوئید ولو سیم پیچ که به دور هسته آهنی پیچیده شده و با عبور جریان الکتریکی از آن میدان مغناطیسی ایجاد می کند.نیروی مغناطیسی باعث می شود هسته به صورت خطی حرکت کند. بنابراین شیر برقی انرژی الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل می کند.

شیر برقی وسیله ای الکترومغناطیسی است که برای کنترل گاز یا سیال استفاده می شود. کنترل شیر برقی با استفاده از جریان الکتریکی در سیم پیچ شیر برقی کنترل می شود. با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ ، میدان مغناطیسی ایجاد می شود. و باعث حرکت هسته آهنی می شود ، بنابراین مسیر جریان باز و بسته می شود. این شیر برقی ها بسته به نوع عملکرد از راه دور کنترل می شوند. اگر مقصد با شیر برقی فاصله زیادی داشته باشد ، می تواند با ارسال یک فرمان الکتریکی از 0 تا 100٪ آن را باز و بسته کند.

این نوع شیر برقی ها در ماشین های خودکار و صنعتی بسیار مهم هستند. به طور کلی این شیر برقی ها در انواع مختلف برای کاربردهای مختلف تولید می شوند.برخلاف شیرهای دستی و مکانیکی در شیرهای برقی توان محدودی ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﺷﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻭﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮلاً ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ ﻳﺎ ﭘﻨﻮ ﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺭ ﮔﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺳﻴﺎﻝ ﮐﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺟﻬﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

شیر برقی Solenoid valve چیست ؟

شیر برقی در جاهایی استفاده می شود که جریان سیال باید به طور خودکار کنترل شود. تنوع در تولید شیر برقی منجر به استفاده تخصصی آنها در صنعت شده است. شیر برقی دستگاهی است که اجازه می دهد جریان سیال حرکت کرده و بسته شود.شیر برقی آب یک شیر خودکار است که نیازی به اپراتور ندارد و به طور خودکار توسط جریان الکتریکی کار می کند. یک پارامتر مهم و اساسی در انتخاب شیر برقی دبی  Kv بر حسب متر مکعب در ساعت و همچنین فشار کار است.متداول ترین نوع شیر برقی شیر دو طرفه است. شیر برقی دو طرفه دارای دو مسیر است ، مثال پیشرفته تر دارای سه مسیر است.

اجزاء شیر برقی :

۱ – بدنه۲ – ورودی سیال۳ – خرووجی سیال۴ – سیم پیچ۵ – قاب سیم پیچ۶ – اتصال سیم ها۷ – میله فلزی۸ – فنر۹ – دریچه خروجی

انواع شیر برقی آب:

شیر برقی عملکرد مستقیم

در شیر برقی کشاورزی عملکرد مستقیم، کویل به صورت مغناطیسی عمل می کند و شیر را به صورت مستقیم باز می کند. در شیر برقی شافت بالا آمده و نشیمن گاه شیر بدون توجه به فشار خارجی عمل می کند.

بهترین شیر برقی آب کدام است؟

شیر برقی عملکرد غیر مستقیم

در شیر برقی کشاورزی عملکرد غیر مستقیم، پلانگر زمانی که فشار در شیر برقی عملکرد غیر مستقیم ایجاد گردد، شیر برقی را باز و بسته می کند.شیر برقی عملکرد غیر مستقیم انرژی الکتریکی کمتری برای عملکرد نیاز دارد، در حالیکه شیر برقی عملکرد مستقیم به انرژی کامل برای باز شدن نیاز دارد. زمانی که شیر برقی عملکرد مستقیم باز است انرژی خود را نگه داشته است اما شیر برقی عملکرد غیر مستقیم زمانی که در حالت باز باشند تمام انرژی خود را مصرف می کنند.

شیرهای دو راهی :

هر یک از دو مسیر دریچه های دو راهی اجازه خروج مایع به طور متناوب را نمی دهد. شیر دو راهی می تواند به طور معمول به صورت معمول باز یا به طور معمول بسته استفاده شود. در شیرهای باز معمولی ، شیر برقی تا زمان جریان برای بستن شیر برقی اعمال می شود. توقف انرژی الکتریکی باعث می شود سوپاپ به طور خودکار به حالت عادی برگردد. شیر برقی بسته نرمال بسیار معمول تر از شیر برقی باز طبیعی است و برعکس باز طبیعی عمل می کند ، بدین صورت که تا زمانی که منبع تغذیه باعث باز شدن آن نشود ، بسته می ماند.

شیر برقی سه راهه

شیر برقی سه راهه دارای سه پورت می باشد. شیر برقی سه راهه معمولاً زمانی استفاده می شود که فشار متناوب و جامع اعمال شود مانند ماشین ظرف شویی یا دستگاه قهوه ساز.

شیر برقی موتوری :

شیر سه راهه موتوری محصولی است که از به دلیل نحوه عملکرد بسیاری آن را با شیر برقی اشتباه می گیرند. وجه تشابه این دو استفاده از سیال آب و عملکرد توسط جریان برق است. تفاوت مهم این دو، نحوه باز و بست جریان است.

شیر برقی چهار راهه

شیر برقی آب چهار طرفه دارای چهار مسیر یا بیشتر است. شیر برقی چهار طرفه به طور معمول با محرک های دوگانه استفاده می شود. در این نوع شیر برقی ، نیمی از مسیرها فشار ایجاد می کنند و مسیرهای باقی مانده فشار اضافی را ایجاد می کنند. می توان شیر برقی چهار راهه را به صورت نرمال باز، نرمال بسته یا کلی استفاده کرد.

بهترین شیر برقی آب کدام است؟

مزایای شیر برقی:

•    نصب آسان•    نصب در مکان های خطرناک با بخارهای شیمیایی یا محیط های قابل انفجار و یا بسیار گرم•    کوتاه شدن مسیر لوله کشی و تخلیه اسانتر سیال از خط لوله•    قابلیت کنترل از راه دور یا از اتاق فرمان•    ایمنی بالا•    صرفه جویی در مصرف انرژی

تأثیر شیر برقی روی اتلاف انرژی:

شیرهای معمولی که در موتورخانه ها و غیره استفاده می شود ، بسته به نوع کار ، معمولاً در مواقع نیاز باز یا بسته می شوند و بعد از مدتی به دلایلی مانند رسوب مایعات ، رطوبت هوا ، خشکی سوپاپ ها و ... کاملاً باز هستند یا بسته نمی شوند و در محیط هایی مانند موتورخانه باعث از بین رفتن انرژی مایع یا گرمای آب موتورخانه می شود ، از شیر برقی برای جلوگیری از این مشکل استفاده می شود.

عوامل خرابی در شیر برقی آبیاری:

•    عدم هم ترازی و روان کاری که مانع جابه جایی و انتقال سیال شود.•    استفاده از ولتاژ نامناسب•    قطعات شکسته مانند لولاها یا اهرم ها•    تکرار زیاد قطع و وصل شیر برقی و داغ شدن آن•    شکستن بست الکتریکی یا بریده شدن سیم اتصال جریان الکتریکی•    نشت شیر برقی در اثر عواملی همچون جرم، آشغال، خراشیدگی نشیمن، پارگی آب بندها، کمبود یا نامناسب بودن روان کاری، گرما و رطوبت•    قرار نگرفتن درپوش در جای خود

موارد استفاده از انواع شیر برقی آب

در اکثر تجهیزات کنترل مایعات ، شروع یا توقف جریان مایعات ضروری است. در نتیجه ، از انواع شیر برقی برای این منظور استفاده می شود.بنابراین بیشترین میزان مصرف شیرهای برقی در چرخه های سیال یعنی مایعات و گازها است. زیرا در این مجموعه از زیر مجموعه ها به دریچه ای نیاز است که بتواند جریان سیال را به راحتی ، از راه دور و بدون نیاز به تماس دست کنترل کند و دریچه باز و بسته شود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بیان انواع شیر برقی از جمله تجهیزات و سیستم هایی که از این وسیله استفاده می کنند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

•    سیستم آب رسانی و لوله کشی آب ساختمان•    سیستم تصفیه آب آشامیدنی•    تصفیه آب های فاضلابی•    ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی•    سیستم های خنک کننده و روانکاری•    پکیج•    سیستم های تهویه ساختمانی بزرگ•    کنترل کننده های آب و هوا•    سیستم های حفاظتی•    سیستم های اطفاء حریق•    کمپرسورها•    شیر اطمینان و تخلیه•    سیستم سوخت رسانی•    تجهیزات حمل و نقل•    سیستم های کنترل سوخت مشعل گازی موتورخانه•    کروماتوگرافی گاز•    تجهیزات آنالیز خون

بهترین شیر برقی آب کدام است؟

برای انتخاب شیر برقی اب مناسب بایستی به نکات زیر توجه نمود :

•    1- ماکزیمم و مینیمم فشار خطی که شیر برقی اب در آن قرار میگیرد.2- ماکزیمم و مینیمم اختلاف فشار بین ورودی و خروجی شیر برقی اب3- ماکزیمم و مینیمم فلوی عبوری از شیر برقی اب4- وزن مخصوص، ویسکوزیته و نوع سیال از نظر خورندگی و …5- دمای شیر برقی و محیط و سیال و گاز6- مشخصات الکتریکی و تغذیه بوبین7- انفجاری یا غیر انفجاری بودن و وجود گاز در محیط شیر برقی اب8- جنس بدنه شیربرقی اب و جنس بوبین و جنس دیافراگم (پلاستیک و استیل و برنج)

جمع بندی

همانطور که از متن استنباط می شود ، شیر برقی آب یکی از پرکاربرد ترین اجزای مورد استفاده در کلیه صنایع مایع  برای کنترل ، قطع و اتصال جریان سیال است.از مزایای شیر برقی می توان به سرعت بالا ، امنیت بالا ، عمر طولانی ، نیروی انسانی محدود برای راه اندازی آسان ، نصب و تعویض و طراحی کامپوننت فشرده اشاره کرد.

البته توجه داشته باشید که شیر برقی توانایی کنترل دستی در صورت قطع برق را نیز دارد ، بنابراین استفاده از این دستگاه محدودیتی ندارد.تنها موردی که در هنگام انتخاب شیر برقی باید در نظر بگیرید ، نوع سیستمی است که به دنبال آن می گردید و یافتن شیر برقی متناسب با نیازهای آن سیستم است.بنابراین ، به همان اندازه که انتخاب و نصب این قطعه مهم است ، خرابی آن نیز می تواند مشکلات زیادی را برای دستگاه ایجاد کند.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر