خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا

فهرست مطالب

آلوئه ورا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی با مقاومت بالا به خشکی است که می‌توان تحمل آن را با استفاده از کودهای زیستی افزایش داد. هدف در اینجا بررسی و تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا و ارزیابی کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و وزن تر برگ آلوئه ورا تحت رژیم های مختلف آبیاری است. در اینجا به منظور آشنایی بیشتر لازم است ادامه مطلب را دنبال کنید.

تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا باید بدانید که تیمارهای آبیاری شامل 25، 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی و تیمارهای کود زیستی مورد استفاده متغیر است. نتایج سه برداشت نشان داد که استفاده از کودهای زیستی به ویژه ترکیب MF و  PSB بر تمامی فاکتورهای تعیین‌ شده مانند کلروفیل تام و محتوای کاروتنوئید، پرولین برگ و مقدار قند محلول نشان داده شده است. بیشترین عملکرد در آبیاری کامل حاصل شده، اما به دلیل عدم وجود اختلاف معنی ‌دار وزن برگ این تیمار با آبیاری 50 درصد مشخص شد. در اینجا استفاده از کودهای زیستی MF و PSB توصیه می شود. بنابراین آلوئه ورا با توجه به مصرف کم آب، گزینه قابل قبولی برای کاشت است.

 Aloe vera یک گیاه چند ساله گوشتی متعلق به خانواده Xanthorrhoeaceae است که در مناطق گرم و خشک جهان کشت می شود. آلوئه ورا به دلیل کاربردهای پزشکی، تغذیه ای و آرایشی ارزش تجاری دارد. امروزه کمبود آب یکی از مهمترین مشکلات تولید محصولات زراعی در سراسر جهان است. این مشکل رشد و عملکرد محصول را به طور جدی کاهش می دهد. تولید زیست توده در گیاهان به وجود آب به ویژه در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک بستگی دارد. بنابراین در این مناطق بهتر است گیاهان مقاوم به خشکی کشت شوند.

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا باید بدانید که آلوئه ورا Aloe barbadensis M یک گیاه چند ساله با متابولیسم اسید کراسولاسه است که آن را قادر می سازد شرایط تنش آبی را تحمل کند. آلوئه ورا می تواند منبع احتمالی ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی جدید باشد. همچنین گزارش شده است که این ترکیب در مناطق آب و هوایی سردتر فعالیت آنتی پلاسمودیایی بالاتر و میزان آلوئین و آلوئه امودین بالاتری نسبت به مناطق آب و هوایی گرمتر نشان می دهد. تنش آبی می تواند به گیاهان آسیب برساند و منجر به تولید و عملکرد کم زیست توده شود. این عامل به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فتوسنتز و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تأثیر می گذارد. تنش خشکی باعث افزایش تخریب کلروفیل در گیاهان آلوئه ورا می شود. غلظت کلروفیل با نوسانات محیطی تغییر می کند.

نکات قابل توجه در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا

برخی از رنگدانه ها مانند کاروتنوئیدها به عنوان محافظ سلول های گیاهی در شرایط استرس زا شناخته شده اند. چندین مطالعه نشان داده‌اند که کاروتنوئیدها در محافظت از دستگاه فتوسنتز در برابر آسیب ناشی از نور ناشی از تبدیل‌های متقابل بین مولکول‌های زانتوفیل بسیار مهم هستند. در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا اندازه گیری فلورسانس کلروفیل می تواند به عنوان یک رویکرد مفید برای تعیین آسیب فتوسنتزی ناشی از تنش های محیطی استفاده شود.

تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا

انرژی نوری جذب شده توسط مولکول های کلروفیل را می توان به سه طریق هدایت کرد: فتوسنتز انرژی بخش، اتلاف به صورت گرما و فروکش به عنوان فلورسانس. مکانیسم های مختلفی برای پخش انرژی اضافی مانند گرما یا فلورسانس در شرایط استرس زا وجود دارد.تحت شرایط تنش آبی، گیاهان CAM می ‌توانند متابولیت ‌های سازگاری مانند قندها و پرولین تولید کنند که به اسمولیت ‌ها معروف هستند و به این گیاهان اجازه می ‌دهند تا تنظیم اسمزی را انجام دهند.

 • آسیب غشایی در گیاهان تحت تنش آب

 

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا لازم است بدانید که قارچ‌ های میکوریز و ریزوباکتری‌ های محرک رشد گیاه دو کود زیستی هستند که می ‌توانند تحمل گیاه را به تنش ‌های غیرزیستی و زیستی بهبود بخشند. قارچ های میکوریزا میکروارگانیسم هایی هستند که قادر به ایجاد ارتباط همزیستی با ریشه اکثر گیاهان هستند. گیاهان میزبان توانایی ارتقا یافته ای برای جذب مواد مغذی و تحمل تنش های زیستی و غیرزیستی دارند. بسیاری از گونه های گیاهی در خانواده Liliaceae که آلوئه ورا به آن تعلق دارد، به عنوان وابسته به میکوریز شناخته شده اند. از میان گونه های قارچ میکوریز، گلوموس موسای شناخته شده ترین گونه برای ارتباط با ریشه آلوئه ورا است. بیشتر تلقیح ‌های قارچ‌های میکوریز منجر به افزایش بیوماس خشک گیاهی آلوئه ورا می‌شود.

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا گزارش کردند که گیاهان میکوریزی به دلیل توانایی جذب بهتر مواد مغذی مانند فسفر، روی و مس، تحمل بیشتری نسبت به شرایط خشکی نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی دارند. علاوه بر این، تغییر در خاصیت ارتجاعی برگ، محتوای آب برگ و افزایش پتانسیل تورگ، حفظ باز شدن روزنه ها و تعرق، افزایش طول و عمق ریشه و گسترش هیف ها می تواند تحمل گیاه را به کمبود آب بهبود بخشد.

باکتری های ریزوسفری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث رشد گیاه می شوند، باکتری های محرک رشد گیاه  (PGPB) نامیده می شوند. PGPB ها می توانند رشد گیاه را با تثبیت نیتروژن، انحلال فسفات های نامحلول، وفرودی بهبود بخشند و حلالیت فسفات معدنی را با تولید سیدروفور میکروبی، تشکیل هورمون های گیاهی (مانند اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها) و احیای اتیلن افزایش دهند. PGPB ها می توانند تحمل گیاه را در شرایط استرس زا با گسترش سیستم ریشه، افزایش ظرفیت ذخیره آب و ارتقای بیان ژنی که مسئول تحمل گیاه در مواجهه با تنش ها است، بهبود بخشند.

برخی از PGPB ها به عنوان باکتری کمکی میکوریزا  (MHB) شناخته می شوند. MHB ها می توانند با تأثیر بر نفوذپذیری سلول های ریشه، نشت ریشه، ساده سازی ورود قارچ به ریشه گیاهان میزبان، تولید هورمون های گیاهی، اصلاح اثرات منفی محیط بر رشد هیف ها و تحریک رشد موی ریشه، بر توانایی قارچ های میکوریزا تأثیر بگذارند. در بین PGPB ها، باکتری های حل کننده فسفر (PSB) که بیشتر متعلق به باسیلوس ، سودوموناس و پانتوئا هستند، آن ها با ترشح اسیدهای آلی و تولید آنزیم ‌های فسفاتاز که به ترتیب مسئول حل شدن فسفر معدنی و تغییر فسفر آلی به شکل غیرآلی هستند، دسترسی فسفر را بهبود می‌ بخشند. با توجه به مطالعات قبلی، در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا مشخص است که کودهای زیستی فواید زیادی برای رشد گیاهان به ویژه در شرایط استرس زا دارند.

همه آنچه که باید درباره تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا بدانید

آلوئه ورا Aloe barbadensis  یک گیاه دارویی محبوب است. از خانواده liliaceae است. این گیاه چند ساله است که به ارتفاع 1½ - 2½ فوت رشد می کند. برگ های آن بلند و ضخیم، آبدار با چرخی مانند فیلوتاکسی است. دو طرف برگ ها دارای ساختاری خاردار با نوک خاردار است. ماده درونی برگ ها ژله مانند، با بوی بد و طعم تلخ است. طول برگ ها بین 25-30 سانتی متر و عرض آن بین 3-5 سانتی متر است. به طور معمول در ماه های اکتبر تا ژانویه گل می دهد و گل آذین بلند آن دارای تعداد زیادی گل صورتی کوچک در اطراف است. میوه ها از فوریه تا آوریل رشد می کنند.

تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا باید گفت که آلوئه ورا معمولاً از طریق بذر تکثیر نمی شود. تکثیر رویشی آسان و راحت است. اخیراً به دلیل قیمت سرسام آور داروهای آلوپاتیک با عوارض جانبی شناخته شده آن، گیاهان دارویی و داروهای آیورودا رواج یافته اند. تجارت جهانی به ارزش حدود 80 میلیون دلار در حال حاضر وجود دارد و این احتمال وجود دارد که ظرف پنج سال 35 تا 40 درصد افزایش یابد.

نتیجه گیری

در بررسی تاثیر توری سایبان بر تولید آلوئه ورا می دانید که آلوئه ورا در شرایط گرم مرطوب و بارندگی زیاد رشد می کند. در همه انواع خاک ها رشد می کند اما خاک زهکشی شده با مواد آلی بالا مناسب ترین است. در نور شدید آفتاب به خوبی رشد می کند. شرایط سایه باعث هجوم بیماری می شود و به رکود آب بسیار حساس است. بنابراین، زمین های مرتفع با زهکشی مناسب باید برای کشت آن انتخاب شود. بارندگی بین 1000 تا 1200 میلی متر برای کشت آلوئه ورا ایده آل است.  از آنجایی که رشد آلوئه ورا از دانه ها دشوار است، نهال ها معمولاً از ریشه گیاهان رشد می کنند. آماده سازی زمین حدود 2-3 شخم انجام می شود تا خاک علف های هرز عاری و شکننده شود و سپس مورد بررسی قرار گیرد.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر