خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

مزیت های آبیاری قطره ای | کاربرد های آبیاری قطره ای چیست؟

فهرست مطالب

آبیاری قطره ای هم مثل دیگر روش ها دارای مزیت ها و محدودیت هایی می باشد. این مزیت ها و یا محدودیت ها عمدتاً از لحاظ فنی ، اقتصادی و یا عوامل مرتبط به رشدگیاه است. به همین دلیل قبل از شروع آبیاری قطره ای احتیاج است این جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که مزیت سیستم از معایب بیشتر باشد اجرایی شود. به صورت کلی کاربردهای آبیاری قطره ای بیشتر به شرح زیر می باشد: الف- در شرایطی که میزان آب کم و یا اینکه هزینه تأمین آن بالا باشد.ب- در زمین های شنی و یا وضعیت هایی که نتوان زمین را با دیگر روش های آبیاری آماده نمود.ج- در گیاهانی که قیمت محصول آن ها بالا است.

بررسی مزیت های آبیاری قطره ای

1- بهره گیری بیشتر از منابع آبی با دقت داشتن به ماهیت و خصوصیات فنی

در این روش مصرف آب کمتر از دیگر روش های آبیاری می باشد. در آبیاری قطره ای قسمتی از خاک اطراف بوته یا درخت آبیاری می شود. کاهش تبخیر آب از سطح خاک، عدم وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی از دلایلی هستند که موجب کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می شود. در این روش قسمت های اضافی خاک که معمولاً در روش های سنتی مرطوب شده است و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق علف های هرز می رسد ، خشک باقی می ماند. در برخی روش ها همانند روش بارانی مقداری از آب پخش شده توسط آبپاش ها مستقیماً در هوا تبخیر و یا توسط باد از مزرعه خارج می شود، اما در روش قطره ای اینگونه نیست. در این روش قطره ای حتی در اراضی شیبدار و دامنه تپه ها نیز رواناب سطحی وجود نخواهد داشت ، چون اصولا میزان آبی که از قطره چکان ها خارج می شود کمتر از شدت نفوذ آن می باشد.

2- رشد مناسب تره گیاه و افزایش محصول آن

در روش آبیاری قطره ای مایحتاج آبی گیاه به صورت روزانه تأمین می شود لذا رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه ها درطول دوره رشد تقریباً ثابت باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان های تنش آب صدمه می بیند. مقایسه میزان محصول تولیدی در آبیاری قطره ای با دیگر روش ها نشان داده است ، که تولیدی محصول در این روش اصولا بیشتر و یا حداقل مساوی با دیگر روش ها  بوده است. به عبارت دیگر آبیاری قطره ای موجب کاهش مقدارمحصول نمی شود.

3- کاهش ضرر های وارد شده به گیاه دراثرشوری آب

آبیاری قطره ای در استفاده از آب شور نسبت به دیگر روش های آبیاری اولویت دارد. این امررامی توان حداقل به 3 علت دانست.در روش قطره ای فاصله آبیاری ها کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه همواره خیس نگه داشته می شود. محلول خاک که ریشه های گیاه آب و مواد غذایی مورد احتیاج خود را از آن دریافت می نماید تقریباً در طول دوره رشد گیاه رقیق مانده و غلظت نمک درآن کم می باشد. در حالیکه در روش های دیگر به علت زیاد بودن فاصله آبیاری ها خاک در روزهای قبل از آبیاری نسبتاً خشک بوده و محلول خاک از لحاظ نمک غلیظ می شود. جذب آب درچنین شرایطی موجب وارد شدن نمک به داخل گیاه و صدمه زدن به آن می شود.در آبیاری قطره ای برعکس روش هایی مثل بارانی ، آب مستقیماً روی گیاه پاشیده نشده و یون های کلروسدیم موجود در سطح برگ که موجب سوختگی آنها شود تجمع پیدا نمی کند.در آبیاری قطره ای حجم مرطوب شده خاک که به آن پیاز رطوبتی می گویند بطرف خارج از گیاه رو به گسترش بوده و نمک نیز در جبهه رطوبت به صورت مرتب  از نقطه ریزش قطره چکان به خارج ازآن رانده می شود. به طوری که اگرقطره چکان کنار گیاه و یا درجای مناسبی قرارگرفته باشد نمک از دسترس ریشه ها دور می شود. البته عدم استقرارصحیح قطره چکان می تواندبرعکس نمک را بطرف ریشه ها رانده و موجب صدمه زدن به آن می شود.

4- امکان استفاده کردن کود و سم همراه با آب

در آبیاری قطره ای می توانید کودهای شیمیایی محلول را بتدریج و همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه بگذارید. به این ترتیب خطر شسته شدن کودها به عمق خاک و یا خارج شدن آنها همراه با رواناب سطحی وجود ندارد. افزایش کارایی مصرف کود در آبیاری قطره ای به علت مصرف پایین کود می باشد که فقط در کنار بوته یا درخت و در عمق توسعه ریشه ها وارد می گیرد و دیگری مرتبط به زمان مصرف آن است. به این صورت که زیرا آبیاری بطور روزانه صورت می گیرد می توان کود پاشی را منطبق با مرحله ای از رشدکه گیاه شدیداً به آن احتیاج دارد انجام داد . علت دیگر توزیع یکنواخت کود در منطقه ریشه ها و عدم شسته شدن کود به اعماق خاک است.علاوه بر کودهاسایر مواد مثل قارچ کش ها،حشره کش ها و یا علف کش هارا نیز می توان توام با آب وارد خاک نمود.

5- پیشگیری از رویش علف های هرز

در آبیاری قطره ای آب قبل از وارد شدن به سیستم از صافی های مخصوص عبور کرده و تصفیه می شود. لذا امکان وارد شدن بذر علف های هرز به داخل زمین وجود ندارد. از سوی دیگر زیرا سطح سایه انداز گیاه آبیاری شده و قسمت های دیگر زمین خشک باقی می ماند شرایط برای رشد علف های هرز فراهم نمی باشد. البته در قسمتی از خاک که قطره چکان ها وجود دارند علف های هرز به سرعت رشد می کند که باید با استفاده از علف کش ها یا روش های مکانیکی با آنها مبارزه نمود.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر