خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

نقش قارچ کش ها در کنترل بیماری های گیاهان

فهرست مطالب

من‌جمله کشت تناوبی، انتخاب کولتیوار های مقاوم در برابر بیماری (به‌طور ژنتیکی مقاوم‌تر هستند)، زمان کاشت، درجه‌ی باروری، تغییرات اقلیمی، پاک‌سازی و اعمال قارچ کش کنترل می‌شوند. پس نقش قارچ کش ها بسیار مهم است.نقش قارچ‌کش‌ ها  اغلب بخش حیاتی کنترل بیماری‌اند چون:

۱- بیماری‌های متعددی را به خوبی کنترل می‌کنند.

۲- کولتیوار های مقاوم در برابر بسیاری بیماری‌ها در بازار در دسترس نیستند.

۳- برخی محصولات گران قیمت مقاومت بسیار پایینی در برابر بیماری‌ها دارند مانند انواع کاکتوس‌ها و ساکولنت ها.

برخلاف بیشتر داروهای انسانی، اکثرقارچ کش ها باید قبل از بیماری یا بلافاصله .پس از اولین نشانه‌های بیماری اعمال شوند. تا مؤثر واقع شوند.برخلاف انسان و حیوان، قارچ کش ها  توانایی درمانِ نشانه‌های از قبل حاضر را ندارند.حتی اگر عامل بیماری زا کشته شود، گیاه لزوماً درمان نمی‌شود.قارچ کش ها یی  بعد از ابتلا بر روی گیاه اثر درمانی می‌گذارند که در دسته‌ی “درمانی” جا می‌گیرند.

به این معنی که برعلیه بیماری زایانی که در گیاه حاضر هستند فعالیت می‌کنند. اما حتی توانایی درمانی آن‌ها نیز محدود است. معمولاً تا فاصله‌ی چند روز پس از ابتلا اثر گذار هستند.بیشتر قارچ‌کش‌ها فعالیتشان علیه بیماری زایانِ به‌خصوصی است،اما همین موجب مقاومت از طرف بیماری زایان است. یک عامل بیماری‌زای مقاوم، به فعالیتِ قارچ کش کمتر حساس است.که در نتیجه تأثیر قارچ‌کش بر آن را کاهش می‌دهد .

یا کاملاً از بین می‌برد. قارچ کش هایی که طراحی شده‌اند. تا آنزیم‌ها و پروتئین‌های خاصی را هدف قرار دهند. به بافت گیاه صدمه‌ای نمی‌زنند .و می‌توانند به درون آن نفوذ کنند .و در آن حرکت کنند.و ویژگی‌های درمانی خود را فعال کنند .و مقدار بافتِ محافظت شده را، به بیشتر از محل اعمال، افزایش دهند.از آنجایی که نحوه اثر این قارچ‌کش‌ها تا این حد بخصوص است.یک جهش ژنتیکی کوچک در قارچ‌ها می‌تواند علیه آن‌ها پیروز شود. استراتژی‌هایی که عمدتاً بر اساس استفاده‌ی درمانی از قارچ‌کش‌ها هستند.

اغلب به مقاومت و مشکل‌های ناشی از:

۱- جمعیت زیاد بیماری زایان در محل اعمال که مقاوم هستند۲- سختیِ از بین بردنِ کامل بیماری‌زا از درونِ گیاه؛ منجر می‌شوند. مقاومت در برابر قارچ‌کش‌ها در بخش دیگری به طور کامل توضیح داده شده است.

پرورش‌دهندگان در صورت امکان از سیستم‌های پیش‌بینی ِ بیماری یا آستانه عمل استفاده می‌کنند.تا اطمینان حاصل کنند. که قارچ‌کش‌ها در شرایط ضروری اعمال می‌شوند و از سوء تأثیرات محیط زیستی احتمالی ِ تأثیر نابجا، اجتناب کنند.سیستم‌های پیش‌بینی، بر اساس عوامل محیطی که منجر به این بیماری‌ها می‌شود، صورت گرفته‌اند.این بیماری‌ها معمولاً به دمای هوا و رطوبتِ نسبی یا خیسی برگ در بخش‌های رشد کرده‌ی محصول، مربوط می‌شوند.

برنامه‌های مربوط به آستانه عمل، حولِ تحت نظر گیریِ مداوم محصول برای نشانه‌های بیماری و سپس اعمالِ قارچ‌کش وقتی که نشانه‌ها به سطح بحرانی رسیدند. می‌گردند. نمونه‌ی یک سطح بحرانی.یک محدوده‌ی بیماری زده در پنج برگِ چک شده‌ی مختلف است.

دانش نسبت به سیکل‌های بیماری‌زا برای پیش‌بینی و آستانه مهم است. جنبه‌های مهمی از سیکل بیماری عبارت هستند از:

آگاهی به اینکه گیاهِ تک دوره‌ای (یک نسل در سال) یا چند دوره‌ای (چند نسل) است، و دوره‌ی نهفتگی (فاصله‌ی بین ورود عامل بیماری‌زا به گیاه تا زمان ظهور نشانه‌های بیماری).

نقش قارچ کش ها در کنترل بیماری های گیاهان

روش‌های اعمال قارچ‌کش‌ها:

قارچ‌کش‌ها به شکل پودری، گازی و از همه رایج‌تر، مایع، وجود دارند. آنها به این بخش‌ها اعمال می‌شوند:

بذر، پیازها ریشه‌ی گیاه. هدف این است که بیماری زا قبل یا در زمانِ کاشتِ گیاه کشته شود.اغلب توسط کمپانی و بعضاً توسط پرورش دهنده و هنگام کاشت، انجام می‌شود.خاک، چه در زمان کاشت و چه پس از آن ) با سیستم آبیاری قطره‌ای) و چه به شکل اسپری در خاک.ساقه و برگ و سایر بخش‌های بالای خاکِ گیاه، با استفاده از اسپری.داخلِ درخت به شکل تزریق در ریشه.قارچ‌کش‌ها حاویِ یک جز فعال هستندو سایر آن را محتویاتی برای بالا بردن تأثیر آن تشکیل می‌دهد. برای اسپری کردن معمولاً در آب حل می‌شوند.برخی از آن‌ها به شکل پودری اعمال می‌شوند.

باید تمام بخش‌های بیماری زده یا مشکوک به بیماری گیاه را پوشش دهند زیرا قارچ کش های اندکی هستندکه می‌توانند در کل گیاه حرکت کنند.در بسیاری موارد، کنترل بیماری از طریق اعمال مکرر قارچ کش صورت می‌گیرد، گاها با فاصله‌ی ۵ روز از هم.

برخی از رایج‌ترین قارچ‌کش‌ها عبارت‌اند از:

قارچ‌کش کاربندازیم، قارچ‌کش بردوفیکس، قارچ‌کش بنومیل، قارچ‌کش کاپتان، قارچ‌کش پنکونازول، قارچ‌کش مانکوزب، قارچ‌کش کابریو دو، قارچ‌کش متالاکسیل

● ضرورت استفاده از قارچ کش ها

بیماریها یک پیشامد شایع روی گیاهان هستند که بیشتر اوقات باعث ایجاد زیانهای اقتصادی جبران ناپذیر بر روی محصولات و کاهش کیفیت محصول میشوند. بنابراین مدیریت بیماریهای گیاهی یک مؤلفه حیاتی برای بازدهی بیشتر محصول است.

سه دلیل عمده ایکه قارچ کش ها استفاده میشوند عبارتند از :

۱) کنترل یک بیماری در طول مدت استقرار و توسعه یک محصول.۲) افزایش تولید محصول و کاهش آسیب. درختان میوه بیمار ممکن است بخاطر نقصان تعداد برگهایشان در اثر بیماری محصول کمتری بدهند. زیرا برگها که برای عمل فتوسنتز یک عامل ضروری به حساب می آیند توسط بیماریها تحت تأثیر قرار میگیرند. خسارات میتوانند قسمت خوراکی گیاه را تحت تأثیر قرار دهند و یا بخاطر بدفرم کردن شکل میوه میتوانند بر روی بازارپسندی میوه تأثیر منفی بگذارند.۳) بهبود طول دوره انبارداری و کیفیت محصول برداشت شده. گاهی اوقات بزرگترین زیانهای بیماریها پس از برداشت میوه رخ میدهد. قارچها بیشتر اوقات میوها، سبزیجات، پیازهای داخل انبار و دانه های انبارشده را فاسد و غیرقابل مصرف میکنند.

نقش قارچ کش ها در کنترل بیماری های گیاهان

تعداد کمی از غلاتی که تولید توکسین یا سم میکنند (مایکوتوکسینها) باعث ایجاد بیماریهای شدید منجر به مرگ و میر در انسان و حیوانات میشوند. قارچ کش ها برای کاهش آلودگیهای همزمان بیماریها نیز مورد استفاده واقع میشوند. اما بیشتر قارچ کش ها که تابحال مورد مصرف قرار گرفته اند به اندازه کافی برای مدیریت همزمان مایکوتوکسین به همراه دیگر بیماریها مؤثر واقع نشده اند.

مقاومت قارچی

مقاومت قارچ‌کش صفت پایدار و وراثتی است که منجر به کاهش حساسیت قارچ نسبت به قارچ‌کش می‌شود. این توانایی از طریق فرآیندهای تکاملی به دست می‌آید. قارچ‌کش‌هایی که در یک مکان عمل می‌کنند نسبت به آنهایی که چند مکان عمل می‌کنند در معرض خطر نسبتاً بالای ایجادمقاومت هستند. امروزه اکثر قارچ‌کش‌هایی که تولید می شوند در یک مکان عمل می‌کنند زیرا پتانسیل کمتری برای تأثیر منفی بر محیط، از جمله موجودات غیر هدف دارد.

وقتی مقاومت قارچ‌کش ناشی از تغییر یک ژن اصلی مهم باشد، زیرمجموعه‌های عامل بیماری‌زا نسبت به آفت‌کش‌ها حساس و یا بسیار مقاوم می‌شوند. مقاومت در این حالت به عنوان از دست دادن کامل کنترل بیماری است که با استفاده از میزان بالاتر یا کاربرد مکرر قارچ‌کش‌ها قابل بازیابی نیست. این نوع مقاومت معمولاً «مقاومت کیفی» گفته می‌شود.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر